Begroting ontvangen

We krijgen van patiënten met regelmaat de vraag waarom zij een begroting ontvangen. De praktijk is wettelijk verplicht u een indicatie van de te verwachten kosten te geven als we verwachten dat de kosten boven €250,00 liggen.

 

Als u een begroting heeft ontvangen, per direct, per post of per e-mail, dan is hiervan een notitie in uw kaart opgeslagen. Meestal ontvangt u schriftelijk of per e-mail een indicatie van de te verwachten kosten die naar aanleiding van een eerder consult te verwachten zijn. Een begroting is een indicatie, de daadwerkelijke kosten kunnen hoger of lager uitvallen dan begroot. Dit omdat het een medische behandeling betreft en het in de medische wereld vooraf soms lastig te voorspellen is hoe de behandeling verloopt en of er zich geen onverwachte uitbreidingen of complicaties tijdens de behandeling voordoen.

 

Komt u voor een incidenteel consult waarbij direct actie gewenst is in de vorm van een uitgebreide behandeling dan wordt u mondeling op de hoogte gebracht van de te verwachten kosten. Als de behandeling wordt voortgezet betekent dit dat u akkoord gaat met de behandeling en stemt u in met de te verwachten kosten die de behandeling met zich meebrengt. Mocht naar aanleiding van dit consult of behandeling een vervolgbehandeling noodzakelijk zijn dan ontvangt u een begroting.

 

Wat te doen met een begroting?

Aan de hand van de ontvangen begroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om informatie in te winnen over uw eventuele vergoedingen. Op de ontvangen begroting treft u tariefcodes zoals A10, X10 en V93. Deze codes heeft u nodig om gespecificeerde informatie omtrent uw vergoeding te kunnen krijgen. Vermeldt deze codes aan de telefoniste van de klantenservice van uw zorgverzekeraar. U kunt tevens de begroting uploaden op de site of app van uw zorgverzekeraar voor een gespecificeerd vergoedingenoverzicht.

 

Aangezien er veel verschillende polissen zijn hebben onze medewerkers onvoldoende kennis over alle verschillende polisvoorwaarden, zij kunnen u daarom niet altijd juist informeren. U bent zelf verantwoordelijk om uzelf op de hoogte te brengen van uw polisvoorwaarden en informatie in te winnen omtrent uw vergoedingen door contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

 

Vanwege de verscherpte privacy wet- en regelgeving (AVG, 27-04-2016) mogen onze medewerkers helaas geen contact meer met uw zorgverzekeraar opnemen om informatie in te winnen omtrent uw eventuele vergoedingen.

 

Twijfels over de tarieven die begroot of gedeclareerd zijn?

Voor meer informatie omtrent de tarieven klikt u hier.