Factuur ontvangen

Als u geen aanvullende tandartsverzekering heeft of u heeft uw limiet van de aanvullende tandartsverzekering overschreden dan ontvangt u direct naar de behandeling van ons de factuur waarbij we u vragen deze direct te betalen. U kunt de factuur contant of per pin voldoen.

 

Heeft u een aanvullende tandartsverzekering dan declareren wij in de meeste gevallen direct bij uw zorgverzekeraar. Houdt er rekening mee dat u ondanks uw aanvullende tandartsverzekering in de meeste gevallen een eigen bijdrage dient te betalen. Dit is een bedrag van meestal 20% tot 25% van de behandeling. Het kan dus voorkomen dat u ondanks uw aanvullende tandartsverzekering alsnog een factuur van ons ontvangt. U ontvangt de factuur voor de eigen bijdrage van ons in plaats van uw zorgverzekeraar, uitgezonderd zorgverzekeraar CZ. De factuur voor de eigen bijdrage ontvangt u per post of per e-mail.

 

U dient uw ontvangen factuur binnen 21 dagen te voldoen. Het bedrag mag contant of per pin in de praktijk voldaan worden of overgemaakt worden onder vermelding van het declaratienummer naar het bankrekeningnummer NL05 ABNA 0459 0978 81 ten name van Mondzorgpraktijk Philipslaan BV.

 

Twijfels over de tarieven die begroot of gedeclareerd zijn?

Voor meer informatie omtrent de tarieven klikt u hier.

 

Betalingsregeling treffen?

Een betalingsregeling treffen is in vele gevallen mogelijk. Neem contact op met de praktijk om de mogelijkheden te bespreken.