InTAKE CONSULT

Het eerste consult wat plaatsvindt met een nieuwe patiënt is het intake consult. Tijdens het intake consult vindt de kennismaking tussen patiënt en behandelaar plaats. Uw tandheelkundige verleden en uw wensen en verwachtingen worden besproken. Tevens wordt er een medische anamnese afgenomen, vindt er een onderzoek plaats en worden röntgenopnamen gemaakt.