KROnen en bruggen

Kronen:

Tanden en kiezen die in het verleden meerdere of grotere vullingen hebben gekregen, gebroken zijn geweest of een wortelkanaalbehandeling hebben ondergaan, zijn zwakker dan gave tanden en kiezen. Het kan voorkomen dat uw tandarts u dan adviseert een kroon te laten plaatsen.  Een kroon is een kapje gemaakt van metaal, porselein, metaal-porselein of zirkonium en biedt de verzwakte tand of kies weer wat extra stevigheid. Het plaatsen van een kroon is een vorm van tandvervanging die niet uitneembaar is.

 

Alvorens we een kroon kunnen plaatsen dienen we de tand of kies te beslijpen zodat we ruimte creëren voor de toekomstige kroon. Deze behandeling bestaat uit minimaal twee zittingen en de eerste zitting vindt, als u dit wenst, plaats onder verdoving.  Als de tand of kies, tijdens de eerste zitting, voldoende is beslepen worden er afdrukken gemaakt die naar het tandtechnisch laboratorium worden verstuurd. Uw gebitsafdrukken worden met gips uitgegoten en op uw gebitsmodellen wordt de kroon vervaardigd. De kleur van de kroon wordt in de praktijk of in het tandtechnisch laboratorium bepaald zodat de kroon qua kleur perfect in uw gebit past en het niet opvalt dat u een kroon in de mond heeft, tenzij u anders wenst. Het tandtechnisch laboratorium heeft ongeveer twee weken nodig om uw kroon te kunnen vervaardigen, tot aan de tweede zitting krijgt u een tijdelijke noodkroon.

 

Tijdens de tweede zitting wordt de noodkroon verwijderd en maken we de onderliggende stomp schoon. Voordat een kroon definitief geplaatst wordt zullen we deze eerst passen en controleren of de kleur en de vorm van de kroon bij de rest van uw gebit past. Als u akkoord bent dan zullen we de kroon plaatsen met een langhoudend materiaal, ook wel definitief cement genoemd. Door de vele krachten in de mond of door verkeerd gebruik van de kroon kan het voorkomen dat de kroon alsnog los raakt. 

 

Bruggen:

Een brug is een niet uitneembare oplossing tot tandvervanging en een ideale oplossing om één of meerdere verloren tanden of kiezen te vervangen. Het nadeel van een brug is dat de naastgelegen tanden of kiezen beslepen dienen te worden omdat zij dienst zullen gaan doen als steunpunten. Als dit tanden of kiezen zijn die al verzwakt zijn, doordat zij oudere of grotere vullingen hebben, dan is het ideaal om deze tanden of kiezen direct te overkappen met een brug. Het principe van een brug is hetzelfde als die van een kroon alleen worden er meerdere tanden en kiezen aan elkaar verblokt, van het ene steunpunt naar het andere steunpunt. De behandeling gebeurt in minimaal twee zittingen en verloopt gelijk als de behandeling tot het vervaardigen van een kroon.