SPACEMAINTAINER

Tanden en kiezen hebben altijd de neiging naar voor te willen. Zodra er een kies mist zal de kies daarachter de neiging hebben zich te verplaatsen en vaak kiepen de kiezen hierbij om zodat ze diagonaal kunnen gaan liggen.

 

Een spacemaintainer wordt vaak geplaatst bij kinderen die vroegtijdig een melkelementje zijn kwijtgeraakt waardoor de blijvende kies de ruimte krijgt om te kiepen. Als dat gebeurt kan de opvolger van het vroegtijdig verloren melkelementje niet doorbreken en daardoor kan in het vervolg een langer orthodontisch traject nodig zijn. Door het plaatsen van een spacemaintainer blijft deze ruimte behouden en kan de opvolger op de juiste positie doorbreken.

 

Een spacemaintainer is niets meer dan een ringetje wat om een blijvende kies geplaatst wordt met daarop een metalen bumper tegen een voorgaande kies.