TANDVLEESBEHANDELING

Een tandvleesbehandeling is een uitgebreidere behandeling dan een reguliere gebitsreiniging en vindt plaats bij een mondhygiënist. U wordt naar de mondhygiënist verwezen als er sprake is van een vergevorderde tandvleesontsteking waarbij ook het omliggende bot afbreekt (parodontitis).

 

Tijdens een eerste consult bij de mondhygiënist wordt de problematiek in kaart gebracht met een zogenaamde parodontiumstatus. Aan de hand van deze status weten wij wat uw probleemgebieden zijn en kunnen we later evalueren.

 

Als u akkoord stemt met de begroting die u naar aanleiding van het statusonderzoek heeft gekregen dan worden er twee of drie (en een enkele keer) vier uitgebreide behandelingen ingepland, de initiële therapie. De mond wordt volledige gereinigd, zowel boven als onder het tandvlees. Uiteraard gebeurt deze behandeling onder verdoving. Na de behandeling krijgt u de benodigde instructies die u strikt dient op te volgen om het beste resultaat te krijgen.

 

Na drie maanden vindt opnieuw een onderzoek plaats. Aan de hand van dit onderzoek en het voorgaande onderzoek is duidelijk te zien of er verbetering heeft plaatsgevonden en welke gebieden extra aandacht nodig hebben. Tevens wordt aan de hand van de status en hoe u de instructies opvolgt bepaald in wat voor termijn de nazorg zal plaatsvinden. Dit varieert van iedere 3 maanden, 4 maanden of zes maanden.