trekken van tanden en/of kiezen

Het kan noodzakelijk zijn dat tanden of kiezen worden verwijderd omdat een tand of kies zodanig is aangedaan dat deze niet meer te behandelen is. Tevens kan het noodzakelijk zijn tanden of kiezen te verwijderen in het belang van een behandeling zoals een orthodontische behandeling (beugel). Een orthodontist kan, wegens ruimtegebrek, adviseren om kleine kiezen te laten verwijderen zodat er meer ruimte ontstaat voor de overige tanden een kiezen. Verstandskiezen worden wegens verkeerde ligging, ruimtegebrek of het slecht kunnen onderhouden van deze kiezen vaak preventief verwijderd om klachten in de toekomst te voorkomen.

 

Alvorens een tand of kies verwijderd wordt zullen we een röntgenopname maken in de vorm van een solo-opname of een OPT. Afhankelijk van hoe erg de tand of kies is aangedaan, de positie van de te verwijderen tand of kies en het verloop van de wortels, wordt besloten of we de tand of kies in de praktijk zullen verwijderen of  dat we de patiënt doorverwijzen naar de kaakchirurg. Het kan voorkomen dat we complicaties verwachten aan de hand van de huidige situatie in de mond en/of aan de hand van de röntgenopname. Als wij complicaties verwachten dan gaan wij ervan uit dat de behandeling in de huispraktijk niet zal slagen en u er beter bij gebaat zal zijn als de behandeling door een kaakchirurg wordt uitgevoerd. Als dit het geval is krijgt u een verwijzing naar de kaakchirurg. 

 

De behandeling vindt uiteraard plaats onder verdoving (anesthesie). Tijdens de behandeling zullen we met chirurgische instrumenten de vezels rondom de tand of kies doen breken waardoor de tand of kies gemakkelijk uit de tandkas zal komen. Door het heen weer bewegen (luxeren) of draaien (roteren) proberen we de tand of kies uit de tandkas te verwijderen.

 

Na het verwijderen van een tand of kies wordt een steriel gaasje op de wond geplaatst waarop u een half uur stevig op dicht dient te bijten zodat een bloedstolsel in de holte ontstaat. Dit bloedstolsel draagt bij aan een goede wondgenezing. Bij grotere wonden zullen we de wond hechten. Na afloop krijgt u de benodigde instructies en informatie over hoe te handelen na deze ingreep. Instructieformulier kwijt? Klik hier.

 

Het kan voorkomen dat tand of kies breekt tijdens de behandeling. We zullen altijd proberen om alle resten te verwijderen. Helaas kan het voorkomen dat een wortelpuntje achterblijft, als wij ons hiervan bewust zijn dan zullen wij u dit altijd melden en een notitie in uw dossier maken. In vele gevallen zal het lichaam het wortelpuntje zelf naar buiten proberen te werken waardoor het na enige tijd zichtbaar kan worden. Zodra u het wortelrestje opmerkt of als er toch last ontstaat verzoeken wij u een afspraak te maken voor het verwijderen van het wortelrestje. 

 

Het kan tevens voorkomen dat er een schilfertje van het bot los breekt tijdens de behandeling, als dit het geval is dan merkt u dit meestal binnen twee weken na de ingreep. Als u dit opmerkt verzoeken wij u om terug naar de praktijk te komen zodat we dit botschilfertje voor u kunnen verwijderen.