Wettelijke PLICHTEN PATIëNT

Als patiënt heeft u zich aan een aantal plichten te houden. Deze zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat zorgverleners zo goed mogelijk hun taken kunnen uitvoeren. Deze plichten zijn wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Een aantal punten zijn hierboven in de huisregels benoemd maar zullen we hieronder verder inlichten:

 

1) Informatie geven aan arts:

U bent verplicht uw arts zo goed mogelijk te infomeren over uw situatie. Hierdoor kan uw zorgverlener een zo goed mogelijke diagnose stellen en een deskundige behandeling geven. Vertel het ook als er veranderingen in ziekte of symptomen optreden.

 

2) Meewerken aan behandeling:

Als u instemt met een behandeling of onderzoek werkt u daar ook zo goed mogelijk aan mee. U volgt de adviezen van de arts op, bijvoorbeeld het juist innemen van bepaalde medicijnen en tijdig afspraken inplannen voor verkregen verwijzingen. Breng uw arts op de hoogte wanneer u last krijgt van bijwerkingen.

 

3) Betalen voor zorg:

U bent verplicht te betalen voor de geleverde zorg. Gaat de factuur niet automatisch door naar de zorgverzekeraar, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u de factuur op tijd doorstuurt naar uw zorgverzekeraar en eventueel voorschiet als de verzekeraar niet op tijd uitbetaalt. Geen aanvullende verzekering of het limiet overschreden? Dan betaalt u direct na afloop van het consult of behandeling.