WORTELKANAALBEHANDELING

Een wortelkanaalbehandeling is één van de laatste reddingspogingen voor het behoud van een tand of kies. Desbetreffende tand en kies is overbelast, heeft een trauma ondergaan zoals een harde slag gekregen, of is zodanig aangedaan door een diep gaatje of diepe vulling dat de zenuw hierop reageert. De zenuw kan onomkeerbaar geïrriteerd zijn, geïnfecteerd raken, afsterven of afgestorven zijn.

 

Vanuit het binnenste gedeelte van de tand of kies, de zenuwkamer (de pulpa), kunnen zich bacteriën vormen. Dit kan door infectie of door afstervende of inmiddels afgestorven zenuwweefsel. Deze bacteriën zullen een ontsteking aan de wortelpunt doen veroorzaken. Hoe de patiënt hierop reageert is verschillend per situatie. Er kan een chronische ontsteking aanwezig zijn waarbij de patiënt geen pijn ervaart of er kan een acute ontsteking aanwezig zijn waarbij de patiënt heftige pijnklachten ervaart. In sommige gevallen kan een wortelpuntontsteking leiden tot een fistel of tot een dikke wang. Heeft u een wortelpuntontsteking dan dient een wortelkanaalbehandeling zo snel mogelijk te worden opgestart. Een wortelkanaalbehandeling wordt meestal in twee zittingen afgerond.

 

Het opstarten van een wortelkanaalbehandeling wordt uiteraard onder verdoving (anesthesie) uitgevoerd. Via de achterzijde van de fronttanden en hoektanden of de bovenzijde van de kiezen wordt een gaatje geboord zodat wij de zenuwkamer kunnen bereiken.

 

De behandeling zal plaatsvinden onder een rubber lapje wat we in de mond zullen plaatsen. Tijdens deze behandeling zullen we de zenuwkamer toegankelijk maken en de zenuw verwijderen. Zodra de zenuw verwijderd is zullen we de kanaaltjes waar de zenuw door heen heeft gelopen spoelen met een desinfecterend middel waarna we de kanalen drogen met papieren stiftjes, we een medicament insluiten en de tand of kies afsluiten met een tijdelijke noodvulling.

 

Na afloop van het opstarten van deze behandeling zal de tand of kies de eerste twee dagen nog wat gevoelig kunnen zijn maar zal de ergste pijn verminderd moeten zijn. Het starten van een wortelkanaalbehandeling doet de ontsteking niet wegnemen, de wortelkanaalbehandeling dient nog afgewerkt te worden in een volgende en langer durende zitting. Als de wortelkanaalbehandeling niet tijdig wordt afgewerkt kan de pijn terugkomen of kan de tand of kies in het slechtste geval zelfs verloren raken door breuk of verder weefselverlies.

 

Tijdens de tweede zitting zullen we proberen de wortelkanaalbehandeling af te ronden, ook tijdens deze zitting zullen we gebruik maken van een rubber lapje wat we in de mond zullen aanbrengen en krijgt u uiteraard de benodigde verdoving. We gaan de kanaaltjes van een tand of kies, door middel van verschillende vijltjes, proberen vorm te geven zodat ons vulmateriaal tot aan de wortelpunt kan reiken en we de kanaaltjes zo goed mogelijk kunnen afsluiten. Het vormen van de kanaaltjes kan soms enige tijd in beslag nemen. Tanden hebben meestal één kanaal maar kiezen kunnen tot wel vier kanaaltjes hebben. Om zeker te zijn dat we de juiste lengte hebben bereikt zal de tandarts tussentijds een röntgenopname (solo-opname) maken. Na het opvijlen van de kanaaltjes en vooraf aan het afsluiten van de kanaaltjes zullen we de kanaaltjes meermaals uitspoelen met een desinfecterende vloeistof. Dit doen we om achter gebleven slijpsel en aanwezige bacteriën uit de kanaaltjes af te voeren. Vervolgens zullen we de kanaaltjes drogen met papieren stiftjes en opvullen met wortelkanaalcement en wortelkanaalstiftjes, deze stiftjes worden vervolgens met een heet instrumentje afgesmolten tot aan de opening van het kanaal. De holte wordt vervolgens nogmaals gedesinfecteerd, de kanaalingangen krijgen een beschermende laag en het overige deel van de holte wordt opgevuld zoals we dit met een reguliere vulling zouden doen. Na afloop van de behandeling maken we nogmaals röntgenopname (solo-opname) ter controle. Desbetreffende tand of kies kan nog tot een aantal dagen na de behandeling gevoelig zijn.

 

Het slagingspercentage van een wortelkanaalbehandeling is 85% tot 95%, er bestaat dus een kleine kans dat een wortelkanaalbehandeling niet zal slagen en een tand of kies in de toekomst alsnog een herbehandeling nodig heeft, een wortelpuntoperatie of verloren zal gaan.